Viktigt med kultur i vårt samhälle

Att kulturen har en viktig plats i vårt samhälle kan vi nog alla vara överens om.  Det handla många gånger om vår identitet men också en form av överlevnad för många både människor och orter i vårt land.Det finns många aspekter på huruvida kulturen spelar roll i utvecklingen av våra samhällen men också ett engagemang hos både som som kulturellt uttrycker sig och de som får sig kultur tillgodo på olika sätt.Vi lever i ett land med många olika kulturer och har många olika möjligheter att kunna ta del av både de som delar med sig av sin egna kultur. Det finns många olika kulturella uttryck och förmånen att få bo i ett land där all form av kultur är välkommen gör att vi kan bredda vårt synsätt på andra människor.Det är viktigt att alla får uttrycka sig med det som man önskar. Kulturen finns för att vi ska kunna få uppleva saker men också förändra våra liv och skapa delaktighet i det som händer. Alla har vi olika synsätt på vad som är kultur och hur denna ska uppföras. Om man är född i ett annat land så får man med sig det landets kultur och blandar den med andra kulturuttryck.